Danmarks største udvalg af jagtrejser til tyskland

Forside

Mand i Hochsitz

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JAGTREJSER TIL TYSKLAND

Vi bestræber os på at arrangere jagter, der er gode på oplevelser og til en pris, der er overkommelig for de fleste danske jægere. Udbyttet kan vi ikke garantere, men oplevelsen er du sikker på at få, når du booker hos os.Du kan også kontakte vore lokale jydske konsulenter Gunnar Damholdt tlf. 22515250, eller Kjeld Foldager tlf. :29 66 57 05. De kender de fleste af jagtområderne … vildsvin
Skovene drives hovedsageligt af kommunale og statslige organisationer, kaldet “Försterei”. Lederen benævnes “Förster”. Der drives jagt efter reglen om, at der i hver skovpart kun arrangeres 1 trykjagt om året. Ud over trykjagterne er der mulighed for bukkejagt fra den 16. april og for brunstjagt i juli / august. Her er der mulighed for også at nedlægge både svin og kronhjorte.Da det er jagt i naturen, kan vi selvfølgelig ikke garantere skudchancer. Der regnes på trykjagterne iflg. statistikken i gennemsnit ½ stk. vildt pr. jæger pr. dag. Dette skal dog tages med forbehold. Nogle får 6-8 stk., andre intet. Men sådan er JAGT!
Ved efterårets trykjagter deltager ca. 10-35 danske jægere, som regel sammen med jægere af andre nationaliteter. Der er altid en dansk repræsentant fra NC JAGT med. Vi mødes sædvanligvis aftenen før jagten på overnatningsstedet, hvor overnatning med morgenmad er indregnet i prisen. Her gennemgår vi de sidste informationer om jagten, og de, der har lyst, spiser sammen (for egen regning) og lærer hinanden at kende.
Fra april 2014 er det forbudt at bruge blyholdige kugler på vore jagter

Der er altid en guide med fra NCJAGT på alle vore trykjagter

  • Bukkejagterne er som regel på egen hånd i små grupper. Jægerne sørger altid selv for transport derned.
  • Bestiller du jagten mere end 3 måneder forud, kan du efter aftale betale i 2 rater:  1. rate kr. 1.500,- 8 dage efter bestilling 2. rate 2 måneder før afrejse.
Med forbehold for afbud, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer m.v., ændringer og evt. aflysninger.
HUSK ALTID AT MEDBRINGE DET BLÅ SYGESIKRINGSKORT
NCJAGT er medlem af Danmarks Rejsegarantifond nr. 2320

NCJAGT, Niels Christiansen, Østre Strandvej 3, 6731 Tjaereborg.

Tlf.: 75175422 mobil:40291833 Fax: 75175868

 Mail: ncc@esenet.dk

 

 
wald 2
 

 Vore jagter

Vore jagter er koncentreret i den nordlige del af Tyskland. Landskabet er præget af store skove med en blanding af løvtræer og nåletræer. Her forekommer der stort set alle Nordeuropæiske vildtarter.