Tyske jagttegn og afrikansk svinepest ASF

I skrivende stund er vi i gang med at planlægge vores udbud af jagter i den kommende sæson. Det er et arbejde som altid giver udfordringer, og ikke mindst i år. Vi er i slutningen (forhåbentlig) af pandemien Covid 19, den afrikanske svinepest (ASF) blomstrer, der har været en faldende afskydning af grise – og det at erhverve sig et tysk jagttegn har været noget værre bøvl.

ASF blomstrer desværre og der er nu konstateret afrikansk svinepest både i de vilde bestande og i tamgrisbesætninger. Grisene jages intensivt tilskyndet af skydepræmier, hvilket er årsagen til at vi på nogle revirer har haft en faldende afskydning af grise – ligesom det også er tilfældet i f.eks Polen. Dette har så også medført at vi i år har fravalgt flere revirer – dem med de dårligste afskydningstal.

Det er lykkedes os at få lavet aftaler med de Landkreise som udsteder de tyske jagttegn. Vore jægere kan således bestille jagttegnet gennem os, og det er en kæmpe lettelse for de fleste.

Du kan altid finde vore ledige pladser og læse om jagterne, på www.ncjagt.dk – se under Ledige Pladser. Siden bliver løbende ajourført.

Med jægerhilsen

Kjeld Foldager
Jagtrejsekonsulent
Mail: kjeld.foldager@hotmail.com
Tlf. 2966 5705 

Husk dokumentation når du kører med våben i Tyskland. Se artikel fra Jægerforbundet her.

Det er vigtigt, at du har styr på hvordan du er sikret når du tager på jagt. Såfremt at du ønsker at tegne en jagtansvarsforsikring som er gældende i Tyskland eller i EU, kan det gøres her

Når du skal med NC på jagt i Tyskland, er det klogt at medbringe den faktura du får ved tilmelding. Her står både navn, dato og jagtområde, så det er sikkert tilstrækkelig til at tilfredsstille evt. tyske betjente.