Bukkejagt i Dargun 2024

Bukkejagt i Mecklenburg-Vorpommern, Dargun 2024


3.-6. maj 

26.-29. juli 

I delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Ca. 330 km fra grænsen Flensborg og ca. 60 km. fra Rostock.

Indkvartering på Hotel Deutche HausJagten og instruktionen

Jagten foregår på egen hånd. 


1.dag – ankomst på hotellet senest kl. 13.  Herefter møde med den lokale skovfoged, han anviser diverse pladser (hochstande) i det tildelte jagtområde samt gennemgår alle detaljer omkring jagtens afvikling. Derefter skal man selv sørge for transport i reviret samt vildtbehandling af det nedlagte vildt, dvs. brækning og transport til kølehus, som man får en nøgle til. Der er tale om skovjagt med spor og lysninger og en god råvildt bestand.1 jagt på ankomstdagen.Første jagt om aftenen på ankomstdagen

2.-3. dag jagt på egen hånd efter aftale med skovfogeden, som følger op på jagtens forløb.

4. dag – jagt morgen derefter afsked med Förster og papirarbejde, morgenmad og derefter hjemrejse.

Jagten foregår på egen hånd. Bemærk at der som regel ikke er guide med fra NCjagt.OVERNATNING
ImageImage

Pris pr. jæger:

     Kr. 4.995

 

Med i prisen:

3 dages/døgns jagt på egen hånd (6 Ansitz)

3 overnatninger på hotel i 2 sengs værelse inkl. Morgenmad.

Afskydning af 1 års bukke, smaldyr & svin, undtagen førende so.

Ikke med i prisen:

Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden

Flerårige bukke kr. 1.495

Kørsel derned og i terræn (Vi kører i egne biler)

Ekstra overnatninger.

Enkeltværelse kr. 149 pr. nat

Lovligt skudt vildt afregnes med NC Jagt efter hjemkomst.

Husk skydebevis,underskrevet og stemplet i 2024 samt jagttegn.

Det er strengt forbudt at bruge drone.


Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

NC JAGT  · Kjeld Foldager, tlf. 29 66 57 05  ·  mail: kf@ncjagt.dk

Med forbehold for afbud, ændringer, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer og evt. aflysninger.