Jagttegn og forsikring i Tyskland

Når du skal på jagt i Tyskland, er det nødvendig at tegne en tysk jagtforsikring, idet de tyske myndigheder ikke fuldt ud anerkender de danske jagtforsikringer. Først når du har dokumenteret, at der er tegnet en sådan forsikring i Tyskland, kan du få udstedt et gyldigt tysk jagttegn. Efterhånden tegner flere en 3 års forsikring. Du kan henvende dig til meden.de eller Goather.de, og få jagttegnet udstedt i den Landkreis, hvor jagten er beliggende, eller lade os ordne det. Bestilling af tysk jagttegn og jagtforsikring

Våben ind og ud af Tyskland

Tyskland accepterer fuldt ud det europæiske våbenpas, og det betyder, at du frit kan rejse ind i Tyskland med riffel og haglvåben, når blot du har gyldigt jagttegn, riffel tilladelse og opdateret våbenpas. Dit våben skal opbevares i en lukket og låst beholder. Det er ikke nødvendigt, at våbnet opbevares i en sikkerhedskuffert eller lignende. Det er fuldt tilstrækkeligt, at våbnet opbevares i et almindeligt våbenfoderal, med en hængelås i lynlåsen, således ”våbnet ikke kan gøres skudklart med få greb”. Det betyder ingen patroner sammen med våbnet.

Schiessnachweis (skydebanebevis)

Efterhånden kræves det i hele Tyskland, at man har dokumentation for at have været på skydebanen i jagtåret. Man skal have stemplet og underskrevet et dokument på skydebanen eller i en skydekino, der viser, at man har afgivet 5 skud til bevægelige mål og 5 skud til fast mål. Der er ingen krav om at ramme. Denne regel gælder for alle, også tyskere, der vil gå på jagt i Tyskland.
Få dokumentet hos os, eller print det ud her. skydebevis

Hygiejneuddannelse til jægere

Flere og flere steder i Tyskland stilles der nu krav om, at jægerne skal have gennemgået et veterinært hygiejnekursus. Flere og flere steder forlanges dette, også på mange trykjagter. Dette kursus kvalificerer kursisterne til det, der i Tyskland kaldes Kundige Person. Det er et kursus, der dækker EU kravene. Det er ikke et krav, at man skal have dette kursus for at få jagttegn i Tyskland, men mange steder får man ikke lov til at gå på jagt inden man kan bevise, at man har gennemgået kurset. Det er jagtledelsen, der afgør, om man skal have kurset for at deltage i jagten. Fødevarestyrelsen har gennemgået kursusindholdet og har vurderet at kurset opfylder de danske myndigheders krav til en uddannet person samt dækker den danske fødevarestyrelses krav om videresalg af vildt.
Kurset er godkendt i Tyskland.

Afdelinger indenfor Danmarks Jægerforbund afholder veterinært hygiejnekursus forskellige steder i landet.

Du er velkommen til at kontakte Lone Østergård for dato og sted på 88 88 75 31 eller loe@jaegerne.dk.

Følg også med på www.jaegerforbundet.dk

Bestilling af tysk jagttegn og forsikring

Bestil jagttegn her. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Franz Bickmann  på 40 31 78 53 eller info.trykjagt@gmail.com

Vær opmærksom på

Når man går på jagt i Mecklenburg Vorpommern skal man have en skydebane-/våbenfærdighedsattest.
Fra 2012 skal alle jægere kunne fremvise en våbenfærdighedsattest, d.v.s. at man skal have en underskrevet og stemplet attest fra en skydebane i jagtåret. Det skal bekræftes at man har været på skydebanen og afgivet mindst 10 riffelskud, heraf 5 til bevægeligt mål. Det er uden betydning om du rammer! Attesten skal underskrives og stemples hvert år på skydebanen!

Se og udskriv skydebevis og bevis for skydebanekursus.