Trykjagter i Grabow/Ludwigslyst distrikterne 2024.


T55 - 21. og 22. November 2024 BESTIL HER
Revir Schlossgarden og Klein LaschMødested dagen før jagten kl. ca. 17.30 på Hotel ERBPRINZ ****,Schweriner Strasse 38, 19288 Ludwigslust

Guiden giver de sidste informationer om den kommende jagt. Fordeling af sengepladser. Herefter plejer vi at spise sammen og får ordentligt hilst på hinanden, inden vi går til ro.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det tyske politi og domstole har nul – tolerance med hensyn til at køre med våben i bilen, hvis man har indtaget alkohol ( promille 0,0 ), eller euforiserende stoffer.  


Jagten og instruktionen

Jagten foregår i blandede skovområder på ca. 500-1.500 ha. Overvejende bøg, eg, gran og fyr. Jagten er overvejende på vildsvin, kron-, då-, råvildt og rovvildt.

Ud over NC JAGTs gæster deltager også andre jægere, overvejende tyske, samt drivere og hunde. Pladserne fordeles efter lodtrækning. Vælg selv hvem du vil køre sammen med og træk den samme ansteller. Hvad der er frigivet til afskydning, bliver oplyst på morgenparolen. Frigivelserne sker altid efter foretagne optællinger. (Bukken og førende so er ALTID fredet)

Frigivelser varierer fra revir til revir og er ikke ens år for år. Her er hvad der var frigivet sidst vi var der. Hvor intet er angivet, er afskydning gratis ( med i prisen for jagten)

Kronvildt
Spidshjorte op til 30 cm
Hinder
Kalve

Dåvildt
Dåer og kalve

Vildsvin
Frishlinge, überläufere
Keiler ( 400 euro + 19% tysk moms ) hvis man vil have trofæet med hjem )

Råvildt
Rå, smaldyr og lam ( bukken er fredet )

Rovvildt
Grævling, mårhund og vaskebjørn


06.30

Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen. Vi kører kl. 7:00. Mødetid er senest kl. 08.00. Vi plejer at være i god tid, så vi ikke skal stå for længe i kø for registrering


08.00

Indskrivning, underskrift, fremvisning af skydebevis 2023 og tysk jagttegn. HUSK AT FÅ BEGGE DELE MEDHJEMMEFRA! Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af Schlüsseltreiben (suppe), der koster 10€


08.15-08.30

Åbning af jagten

Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der IKKE må skydes. Ellers spørg guiden!

Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører

Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn

Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i

Føreren viser i hvilken retning, man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde

HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne sluttidspunkt, ”Hahn in Ruhe”. Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd. Ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest


08.30-09.00

Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger


Ca. 12:00-12.30

Jagten er slut (Hahn in Ruhe)

Der aflades INDEN man går ned fra tårnet

Det skudte vildt brækkes af jægeren. Vær omhyggelig og med god hygiejne. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd

Er det skudte ikke faldet, skal man markere anskudsstedet og flugtretningen

Vente på, at man bliver hentet

Meddele føreren, hvor mange skud, der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set

Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes

Ikke selv foretage eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet

Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen


13.30-16.00

Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst.


2. dagen

En gentagelse af ovennævnte, men på en ny skovpart.

Derefter hjemad. Alle er en stor jagtoplevelse rigere.

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt er uønskede gæster.


SIKKERHED

Enhver er ansvarlig for afgivne skud

Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang

Skyd ikke på afstande over 70 meter

Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret

Bær den GODKENDTE ORANGE vest og orange hat/bånd under hele jagten og under evt. eftersøgning

Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Alle angivne tider og oplysninger kan ændre sig. Endelige instrukser gives på parolen.

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.OVERNATNING
Image
Image
Image
Image

Hotel ERBPRINZ ****
Schweriner Strasse 38,
19288
Ludwigslust


Image

Der kræves ikke veterinærkursus, men ”SCHIESSNACHWEISS”.

Blyholdige kugler ikke tilladt.

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.


Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

NC JAGT  · Kjeld Foldager, tlf. 29 66 57 05  ·  mail: kf@ncjagt.dk

Med forbehold for afbud, ændringer, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer og evt. aflysninger.

PRISER

KEILER NEDLAGT I NOVEMBER I DADOW af NCJAGT gæst

Med i prisen:

  • Jagterne der er bestilt
  • Overnatning i delt dobbeltværelse ( 2 overnatninger )
  • Morgenmad
  • Afskydning af vildt hvor der ikke opkræves betaling – og som er frigivet til afskydning, jf. eksempler ovenfor.
  • Tysk og dansk moms samt bidrag til Rejsegarantifonden
  • Guide fra NCJAGT

Ikke inkluderet:

  • Ekstra fortæring og drikkevarer ud over morgenmad
  • Kørsel derned, ud i skoven og hjem, vi kører i egne biler
  • Trofæafgifter og jagttegn
  • Enkeltværelsestillæg kr. 149 pr. nat

NCJAGT Kjeld Foldager tlf. 29665705 mail: kjeld.foldager@hotmail.com

 

   www.ncjagt.dk

 

SE nr. 87229114     Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2845