Politiet udsteder våbenpas til personer, der er bosiddende her i landet og som lovligt er i besiddelse af jagt- eller konkurrenceskydevåben.
Klik her for at komme tilbage til siden om våbentilladelse.

Europæisk våbenpas giver indehaveren mulighed for ved rejse i EU-landene at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne våben med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning.

SÅDAN GØR DU

Ansøgningen skal sendes med posten, og skal indeholde følgende:

Ansøgning om nyt våbenpas:
  • Du skal udfylde blanketten ”Ansøgning om europæisk våbenpas”.
  • Du skal udfylde blanketten ”Våbenbilag vedr. europæisk våbenpas” for hvert af de våben, du ønsker indført i dit våbenpas. (Der kan maksimalt indføres 14 våben. Eks. hvis du har våbentilladelse til et riffel system og en vekselpibe, skal du udfylde to våbenbilag).
  • Pasfoto – skal være i str. 35 x 45 mm og vellignende uden hovedbeklædning, billedet må ikke være stemplet, hullet eller på anden måde beskadiget.
  • Kopi af behørig legitimation (eks. kørekort eller alm. pas) .
  • Kopi af SKV legitimationskort (ved våben til konkurrence- og træningsskydning i skytteforening).
Ansøgning om forlængelse af eller ændring i eksisterende våbenpas:

Dit våbenpas.

  • Du skal udfylde blanketten ”Ansøgning om forlængelse af europæisk våbenpas”.
  • Du skal udfylde blanketten ”Våbenbilag vedr. europæisk våbenpas” for hvert af de våben, du ønsker indført i dit våbenpas, eller for de våben, der skal ændres i gyldighedsperioden (Der kan maksimalt indføres 14 våben. Eks. hvis du har våbentilladelse til et riffel system og en vekselpibe, skal du udfylde to våbenbilag).
  • Kopi af SKV legitimationskort (ved våben til konkurrence- og træningsskydning i skytteforening).
Hvad koster det?

Udstedelse af et europæisk våbenpas er afgiftsfri.

Hvor skal jeg sende min ansøgning til?

Din ansøgning om europæisk våbenpas skal sendes til det administrative center, hvor du hører hjemme.

Hvor lang tid er våbenpasset gyldigt?

Våbenpasset bliver udstedt med en gyldighedsperiode på 5 år. Våbenpasset kan herefter forlænges i yderligere 5 år.
De indførte våben, har en gyldighedsperiode i våbenpasset svarende til den periode, der står på våbentilladelsen, SKV legitimationskortet eller jagttegnet.

Yderligere information

Baggrunden for rejsen til EU-landene skal kunne dokumenteres, f.eks. ved forevisning af en invitation.
Det er dit ansvar, at du har de papirer i orden, som myndighederne i det land der rejses til eller igennem kræver.

Kan jeg komme på jagtrejse uden mit våbenpas?

Ja, det kan du. Du kan læse mere om midlertidig udførsel her.

Rejse udenfor EU

Du kan læse mere under midlertidig udførsel her.
Det er dit ansvar, at du har de papirer i orden, som myndighederne i det land der rejses til eller igennem kræver.
Senest opdateret: 4. november 2016