Hvad er Bukkejagt

Image

Bukkejagt i Tyskland er jagt på egen hånd. Efter man er ankommet mødes man med Försteren ( skovfoged ) og får anvist det terræn man må jage i. Försteren viser som regel også de jagttårne/stiger som er mest optimal placeret. Nogle steder må man ikke pürsche, da der kan være andre skovgæster, som der skal tages hensyn til.

Så er man ellers på egen hånd – men Försteren står selvfølgelig til rådighed under forløbet af jagterne.

Försteren har også en schweisshund – eller har en kontakt til en sådan.

Nedlagt vildt brækkes af jægeren. Der er kølerum som skal anvendes.

Efter den sidste jagt tages kontakt til Försteren og I mødes sædvanligvis ved kølerummet. Her udleveres nedlagte trofæer og de aldersbedømmes af Försteren. Hans afgørelse kan ikke appelleres.

Da det er jagt på egen hånd, kan du ikke forvente afskydningstal som f. eks. I Polen.

Der skal en tysk polititilladelse til, hvis man vil bruge lyddæmper. Har man ikke en sådan tilladelse vil våbnet blive konfiskeret, hvis man bliver antastet.

I Tyskland kræves en anslagsenergi på 1.000 J på 100 meter til råvildt, og 2.000 J til grise, dåvildt og kronvildt.

Råvildt må skydes 1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang. Grise må skydes hele døgnet.

Hvad er TRYKJAGT

Image

Forekomsten af ulve og nedskydning af vildsvin p.g.a. risikoen for svinepest gør at vildtmængden i skovene varierer meget. Bestanden af vildsvin er steget kraftigt de sidste 2 år pga. olden år og milde vintre. Derfor kan vi igen regne med at nedlægge ca. ½ stk. vildt pr. mand pr. dag. Paraderne varierer meget. Er der ulve i skoven, går vildtet ofte sammen i større flokke og derfor nedlægges der betydeligt mindre. Den afrikanske svinepest har også medført en kraftig reduktion i antal grise mange steder. Heldigvis er der stadig revirer med en rimelig vildttæthed.

Sikkert er det, at alle vil opleve en spændende dag i skoven. Jagterne afvikles efter de bedste tyske jagt traditioner.

Herunder kan du se hvorledes en jagtdag typisk forløber.

Dagen før jagten mødes vi på overnatningsstedet ca. kl. 18, hvor den danske guide giver en orientering om jagten den kommende dage.

Jagten og instruktionen
Jagten foregår 1. dag  i revir xxxxxx. Mødested xxxxxx. Mødetid er kl. 8:00. Skovene er blandede skovområder på ca. 400-1.800 ha. Overvejende bøg, eg og fyr. Jagten  er overvejende på vildsvin, då-, kron- og råvildt. Ud over NC Jagts gæster deltager også andre jægere, overvejende tyske. I alt 35-50 jægere, ca. 10-15 drivere og hunde. Der frigives måske gratis spidshjorte og mod betaling måske større, alt efter hvor mange der frigives efter optælling.

Pladserne fordeles efter hvem der kører sammen.

Kl. 06.30
Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen. Mødetid er senest kl. 08.00. Vi plejer at være i god tid, så vi ikke skal stå i kø

Kl. 08.00
Indskrivning, underskrift, fremvisning af skydebevis og tysk jagttegn. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af Schlüsseltreibensuppe, der koster ca. 10€

Kl. 08.15-08.30
Åbning af jagten
Parole. Sikkerhedsbestemmelser, jagtens praktiske forløb og hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der IKKE må skydes. Ellers spørg!
Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører
Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn
Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i
Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde
HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00? Er der en opbrækningspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest

Kl. 08.30-09.00
Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger!
Ca. 12.30 Jagten er slut (Hahn in Ruhe)
Der aflades INDEN man går ned fra tårnet
Det skudte vildt brækkes af jægeren. Vær omhyggelig og hold god hygiejne. Ved dårlig opbrækning eller hvis dyret er skudt meget i stykker så det ikke kan afhændes til vildthandler, kan skytten blive pålagt at betale for kødet. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd
Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen
Vente på, at man bliver hentet
Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set
Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes
Ikke selv foretage eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet, afmærk stedet
Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

Kl. 13.30-16.00
Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst. Derefter går det hjem til hotellet. Næste dag en gentagelse af jagten, men i et nyt revir. Dertil skal vi køre ca. xx km., og vi skal være der præcis!!

Sikkerhed
Enhver er ansvarlig for afgivne skud
Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang
Skyd ikke på afstande over 70 meter
Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret
Bær den GODKENDTE ORANGE vest og orange hat/bånd under hele jagten og under evt. eftersøgning
Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Der kræves ikke veterinærkursus, men anbefales, der kræves ”SCHIESSNACHWEISS”, få skemaet hos os. Blyholdige kugler er IKKE tilladt.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har, som jagtgæster, ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Med forbehold for afbud, ændringer, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer og evt. aflysninger